Пошук документів

Розпорядження №419 Про підготовку проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 - 2023 роки

Видавник
Міській голова міста Коростеня
Статус
Чинний
Тип документа Розпорядження
Від
15.10.2020

Текст документа

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 15.10.2020р. №419

 

Про підготовку проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 - 2023 роки

 

З метою забезпечення координації бюджетного процесу та узгодження дій між його учасниками, поетапного виконання плану заходів для своєчасного та якісного складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік (надалі - бюджету Коростенської міської ТГ) та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки, відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», листи Міністерства фінансів України від 17.04.2020р. № 05110-14-6/11536 «Про зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та від 13.08.2020р. № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік», рішення Коростенської міської ради від 27.02.2020р. № 1748 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу міського бюджету міста Коростеня», керуючись п.9, п.20 ч. 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити план заходів з підготовки проекту бюджету Коростенської міської ТГ на 2021, рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки (далі План заходів), що додається.

2.Секретарю міської ради, заступникам міського голови, заступнику міського голови-начальнику фінансового управління, керуючому справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов'язків, головним розпорядникам коштів забезпечити:

-виконання плану заходів;

-розробку та затвердження відповідних заходів щодо своєчасного складання і затвердження бюджету Коростенської міської ТГ на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки відповідно до норм Бюджетного кодексу України;

-формування дохідної частини бюджету Коростенської міської ТГ на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки відповідно до наявної податкової бази та показників соціально-економічного розвитку територіальної громади з урахуванням заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень;

-неухильне дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами;

-спрямування коштів бюджету Коростенської міської ТГ на впровадження заходів енергоефективності та енергозбереження.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Щербанюк Л.П.

4.Розпорядження міського голови від 08.09.2020 року № 313 «Про підготовку проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови-

начальник фінансового управління

Людмила ЩЕРБАНЮК

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 15.10.20р. № 419

 

План заходів з підготовки проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки

 

 

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Строк виконання

1

Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету та продовжити роботу щодо її оптимізації і упорядкування, при цьому врахувати вимоги частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України

Заступники міського

голови,

заступник міського голови-начальник фінансового управління, головні розпорядники коштів

До 10 жовтня 2020 року

2.

Опрацювати та здійснити інвентаризацію та передачу майна, яке перебуває в територіальних громадах, які включені до складу Коростенської міської територіаль-ної громади згідно розпорядження КМУ від 12.06.2020 №711-р «Про визначення адміністративних центрівта затвердження територій територіальних громад Житомирської області» відповідно до вимог чинного законодавства

Заступники міського

голови, заступник

міського голови-начальник

фінансового управління, головні розпорядники коштів

До 1 грудня 2020 року

3.

Довести до головних розпорядників коштів бюджету організаційно - методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету Коростенської міської ТГ, прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показників щодо складання проекту бюджету Коростенської міської ТГ, надісланих МФУ

Фінансове управління

виконавчого комітету міської ради

У дводенний

термін після

доведення

розрахункових

показників МФУ

4.

Провести аналіз попередніх розрахункових показників за кожним кодом бюджетної класифікації доходів, кодами програмної класифікації видатків і кредитування та підготувати проект переліку природоохоронних заходів

Фінансове управління

виконавчого комітету міської ради,головні

розпорядники коштів

До 1 листопада 2020 року

5.

Надати фінансовому управлінню інформацію про стан соціально-економічного розвитку міста за 2020 рік та прогноз розвитку Коростенської міської ТГ на 2021-2023 роки

Управління економіки

виконавчого комітету міської ради

До 1 листопада 2020 року

6.

Надати фінансовому управлінню інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2021-2023 роки з детальним обґрунтуванням

 

Головні розпорядники коштів

До 20 жовтня 2020 року

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Строк виконання

7.

Забезпечити доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовими формами

Фінансове

управління

виконавчого

комітету міської

ради

До 15 жовтня 2020 року

8.

При складанні бюджетних запитів на 2021-2023 роки забезпечити обгрунтованість видатків бюджету Коростенської міської ТГ (в т.ч. включення видатків відповідно до затверджених рішеннями ради міських цільових програм), дотримуючись при їх розподілі принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а саме збалансованості, ефективності, результативності та цільового призначення

Головні розпорядники коштів

До 1 листопада 2020 року

9.

Підготувати та надати фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради розрахунки щодо потреби в коштах для функціонування відповідної галузі; бюджетні запити на 2021-2023 роки за доведеними формами (з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки), до яких додати розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягів видатків з обгрунтуванням необхідності додаткової потреби у них; копії рішень Антимонопольного комітету, прийнятих за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу суб'єктам господарювання згідно з чинним законодавством України або повідомлень про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу суб'єктам господарювання з посиланням на положення нормативно-правових актів, якими встановлені відповідні умови для звільнення

Головні розпорядники коштів

До 15 жовтня 2020 року

До 1 листопада 2020 року

10.

Забезпечити формування переліку інвестиційних проектів, видатки на які у 2021 році та наступні за планом два бюджетні періоди будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку Коростенської міської ТГ та проекти переможців Бюджету участі, які будуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів бюджету.

При формуванні вказаних переліків забезпечити реалізацію приорітетних та соціально значимих проектів, враховуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об'єктів будівництва

 

 

 

Головні

розпорядники

коштів, Управління

економіки

виконавчого

комітету міської

ради

До 15 листопада 2020 року

№ п/п

Зміст заходів

Виконавці

Строк виконання

 

та об'єктів з високою будівельною готовністю.

Надати фінансовому управлінню сформований перелік інвестиційних проектів за погодженням із заступниками міського голови згідно з розподілом обов'язків

 

 

11.

Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками коштів щодо узгодження показників проекту бюджету Коростенської міської ТГ

Фінансове управління

До 1 грудня 2020 року

12.

Провести аналіз бюджетних запитів на 2021-2023 роки, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, узагальнити їх та підготувати згідно з вимогами чинного законодавства проект бюджету Коростенської міської ТГ на 2021 рік та прогноз бюджету на 2022-2023 роки

Фінансове управління

До 15 листопада 2020 року

13.

Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2021 рік відповідно до наказу МФУ від 23 серпня 2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами)

Головні розпорядники коштів

До 15 грудня 2020 року

14.

Схвалення проекту рішення міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету На 2022-2023 роки»

Виконавчий комітет

До 25 грудня 2020 року

15.

Подання схваленого проекту бюджету Коростенської міської ТГ на розгляд та затвердження міській раді

Фінансове управління

До 25 грудня 2020 року

16.

Розміщення бюджетних запитів на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб

 

Головні розпорядники коштів

Не пізніше ніж

через 3 робочих дні

після подання

міській раді

проекту рішення

про бюджет на

2021 рік та

прогнозу бюджету

на 2022-2023 роки

17.

Забезпечити організацію розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради проекту рішення «Про бюджет Коростенської міської риторіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки»

 

До 25 грудня 2020 року

           

 

 

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК