Пошук документів

Рішення №551 Про відшкодування недоотриманих витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом за 2019 рік

Видавник
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Рішення
Від
04.11.2020

Текст документа

У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04.11.2020 р. № 551

 

Про відшкодування недоотриманих витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом за 2019 рік

 

Розглянувши звернення ВП Коростенської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом недоотриманих в 2019 році в сумі 377,2 тис. грн, керуючись Законом України «Про залізничний транспорт», п.п. 12 п. «а» ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

1.Доручити управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради спільно з управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради:

- здійснити перевірку поданого АТ «Укрзалізниця» розрахунку необхідної суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян за 2019-2020 роки та, у випадку розбіжностей, скласти акт звіряння розрахунку за надані послуги та реєстр розрахунку відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян;

- укласти додаткову угоду до договору №8 від 24.01.2020 року «Про відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом за 2020 року» (додається).

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Начальник управління економіки

Олексій ЖИЛІН

Начальник управління праці та

соціального захисту населення

Ігор ЄСІН

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 04.11.2020 р. №551

Додаткова угода №1

до Договору №8 від 24.01.2020 року «Про відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом за 2020 рік»

м. Коростень «__» ________________ 2020 р.

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – «Замовник») в особі начальника ________________, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – «Платник») в особі начальника _______________________, який діє на підставі Положення про управління, з другої сторони, та Акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - «Перевізник») в особі ___________________________, з третьої сторони, (далі - Сторони), на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» за №1359 від 16.12.2009 р., Міської комплексної програми «Турбота» на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням одинадцятої сесії VII скликання від 22.12.2016 №494 зі змінами та рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про відшкодування недоотриманих витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом за період 2019 року» №___________ від ___________, уклали цей договір про наступне:

Викласти в новій редакції пункт 1 розділу 1. Предмет договору:

«1.1. Договір регламентує взаємовідносини Сторін щодо здійснення відшкодування витрат «Перевізнику» за пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, які мають право на пільги визначені законодавством України, за рахунок коштів міського бюджету на зазначені цілі, в межах кошторисних призначень, в розмірі
2 200 000, 00 грн. (два мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок), з яких 377 185 грн 58 коп. – недоотримані кошти за 2019 рік.

Всі інші умови Договору №8 від 24.01.2020 року «Про відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом за 2020 рік» залишаються без змін і сторони підтверджують за ними свої зобов’язання.

Дана угода набирає чинності з моменту підписання і діє до кінця строку дії Договору №8 від 24.01.2020 року «Про відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом за 2020 рік».

 

Дана угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору №8 від 24.01.2020 року «Про відшкодування витрат за перевезення пільгової категорії громадян залізничним транспортом за 2020 рік».

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Перевізник»

АТ «Укрзалізниця»

«Замовник»

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

«Платник»

Управління економіки виконавчого

комітету Коростенської міської ради

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК