Пошук документів

Рішення №201 Про затвердження моніторингу реалізації в 2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року

Видавник
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
Статус
Чинний
Тип документа Рішення
Від
20.05.2020

Текст документа

У К Р А Ї Н А

Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20.05.2020р. № 201

 

Про затвердження моніторингу реалізації в
2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року

 

Розглянувши інформацію про хід виконання в 2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

1. Інформацію про хід виконання в 2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року взяти до відома.

2. Затвердити результати адміністративного та громадського моніторингів реалізації в 2019 році завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року (додаток).

Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

Начальник управління економіки

Олексій ЖИЛІН

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

Додаток  до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Адміністративний та громадський моніторинг реалізації в 2019 році

завдань Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року

 

Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості

Операційна ціль 1.1.1 Індустріальний парк «Коростень» – національний проєкт

 

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.1.1.1

Визначити керуючу компанію

І кв. 2019 р.

 

В червні 2018 року шляхом відкритого конкурсу визначено нову керуючу компанію – ПрАТ «Коростенський завод МДФ», а в березні 2019 року обрано першого учасника – ТОВ «БФ Проект».

На території ІП в 2019 році побудовано та введено в експлуатацію будівлю меблевої фабрики (6 га).

Питання про Розвиток нових промислових зон на території колишнього аеродрому відповідає операційної цілі «1.1.1. Індустріальний парк «Коростень» – національний проєкт», але відносно висока середня оцінка змін (3,61 проти 3,58 в 2018 р.) не відповідає реальному стану справ, так як реалізацію проєкту Індустріальний парк «Коростень» більшість коростенців сприймають як розбудову територію колишнього аеродрому, на якій наразі розміщені підприємства деревообробної галузі (УХЛК, МДФ).

Розпочата в 2018-2019 роках забудова території індустріального парку та будівництво промислових об’єктів на його території відповідає операційній цілі 1.1.1 Індустріальний парк «Коростень» – національний проєкт. Питання створення індустріальних парків буде актуальним для сталого економічного розвитку майбутньої Коростенської ОТГ.

 

 

1.1.1.2

Залучити «якірних інвесторів»

2019 – 2021 рр.

1.1.1.3

Сприяти отриманню дозволів, проходження погоджувальних процедур з метою забезпечення започаткування «якірними інвесторами» промислового виробництва

 

2019 – 2021 рр.

-

1.1.1.4

Трасувати під’їзні шляхи та підготувати проєкт будівництва інженерних мереж для «якірного» інвестора

2019 рік

Протягом 2015-2020 років проєкт щодо будівництва мереж індустріального парку «Коростень» жодного разу не був підтриманий ДФРР.

1.1.1.5

Брати участь у пошуку та визначенні учасників індустріального парку

2019 – 2022 рр.

В березні 2019 року представники виконавчого комітету увійшли до складу конкурсної комісії з визначення учасників індустріального парку «Коростень»

1.1.1.6

Забезпечити виконання положень концепції розвитку індустріального парку «Коростень»

Постійно

Бізнес-план розвитку Індустріального парку на найближчі роки передбачає будівництво підприємств та логістичних об’єктів деревообробної галузі, що відповідає концепції розвитку парку.

Операційна ціль 1.1.2. Розвиток промислової зони між вулицями С. Кемського та Залізничної

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.1.2.1

У відповідності плану детальної забудови промислової зони розробити інвестиційні паспорти земельних ділянок та визначити їх функціональне призначення

2018 рік

Велись перемовини з потенційним інвесторами щодо розміщення на вільних земельних ділянках сонячної електростанції. Але нестабільна державна політика щодо «зеленого тарифу» не дає розвиватись даному напряму інвестування.

Операційна ціль внесена до Стратегічного плану розвитку міста Коростеня рішенням Коростенської міської ради від 05.04.2018 р. №1026. Питання умисно не внесено до анкети.

 

 

Робота в даному напрямку триває.

1.1.2.2.

Забезпечити поступове облаштування земельних ділянок необхідною інженерною інфраструктурою

2019-2025 рр.

-

Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості

Операційна ціль 1.1.3 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання старих промислових зон

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.1.3.1.

Інвентаризувати старопромислові зони (СПЗ) на території міста

2018-2019 рр.

Визначено перелік старопромислових зон, який складається з 7 одиниць, та включено до інвестиційного паспорту міста.

Питання про оцінку Інвестиції в недіючі промислові підприємства (території) відповідає операційній цілі «1.1.3 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання старих промислових зон». Середня оцінка 2,54 (2018 рік – 2,47). Майже 39% опитаних відмітила, що «змін не помітно», а 40% взагалі не знають, про ще йдеться. З точки зору експертів вказана ціль для міської влади не є пріоритетною.

 

У власників незадіяних виробничих площ відсутня зацікавленість до їх реконструкції з причин великих капіталовкладень для відновлення виробничої діяльності. Власники готові надати такі об’єкти в оренду, але вони не відповідають потребам інвесторів.

1.1.3.2.

Підготувати спільно з власниками підприємств СПЗ інвестиційні пропозиції

2018-2019 рр.

По кожній СПЗ є опис виробничих приміщень, інженерних комунікацій та зазначено можливе функціональне призначення.

1.1.3.4.

Ревіталізувати вибрані СПЗ спільно з власниками підприємств

2018-2021 рр.

Не виконано.

На даний час проведення ревіталізації не можливо у зв’язку з необхідністю великих капітальних вкладень, в яких власники даних СПЗ не зацікавлені.

Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.2 Покращити підприємницький клімат

Операційна ціль 1.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.2.1.1

Створити Центр підтримки бізнесу

1 рік

Здійснювалась робота по пошуку приміщення. Велись розмови про створення такого центру в приміщенні колишньої служби статистики.

Досягнуто домовленостей з представниками державних служб та фондів щодо їх залучення до роботи Центру.

Питання про оцінку 1.2.1 Створення умов для розвитку бізнесу відповідає операційній цілі «1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу» набрало 3,04 бали (2,96 – 2018 рік), що відображає незначне збільшення кількості оптимістично налаштованих респондентів, на фоні зменшення інфляційних процесів та неочікуваного росту курсу національної валюти. На думку експертів, щорічна невисока оцінка відображає загальний песимізм як наслідок кволого розвитку економіки, та зростаючу зневіру у можливість отримання скорого результату щодо впровадження реформ як в Україні у цілому, так й в місті Коростені зокрема.

 

Для організації центру необхідне приміщення мінімум 40 м.кв.

1.2.1.2

Перетворення Центру підтримки підприємництва на Операційний центр підтримки бізнесу в місті Коростені.

2 півр. 2018 -2019 рр.

1.2.1.3

Впровадити навчальні програми з підприємництва в ЗОШ міста

1 рік

2018-2019 навчальний рік – в 2 закладах середньої освіти міста впроваджено факультатив «Шкільний клуб підприємництва» та гурток «Підприємництво».

2019 навчальний рік – реалізовано загальноміський курс «Школа бізнесу».

Щорічно проводяться конкурси бізнес-проєктів серед учнівської молоді міста.

Враховуючи важливість теми для молодого покоління та позитивний ефект проведених заходів, вважаємо за необхідне подальшу реалізацію згаданих ініціатив.

1.2.1.4

Створити інвестиційний паспорт міста

Щорічно в 1 кварталі

Виконано

http://korosten-rada.gov.ua/investment-korosten/

 

Завдання виконано.

1.2.1.5.

Створити електронну базу необхідних послуг, що надаються в місті Коростені

2018-2019 рр.

Державними адміністраторами здійснюється збір інформації.

Завдання виконуєтьс

Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.2 Покращити підприємницький клімат

Операційна ціль 1.2.2 Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.2.2.1

Реконструювати центр надання адміністративних послуг

2 півр. 2018 року

Влітку 2019 року відбулось урочисте відкриття реконструйованого ЦНАП.

Питання про 1.2.2 Система надання адміністративних послуг відповідає операційній цілі «1.2.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розвиток електронного урядування» мешканці суттєво підвищили оцінку (на 7,5%) досягнень у системі надання адмінпослуг, яка знов отримала достатньо високий бал (3,44). На думку експертів, насамперед це відображає очікування від нової загальнодержавної політики, а також те, що мешканці міста помічають якісні зміни у отриманні адміністративних послуг безпосередньо у Коростені. На думку експертів, у досягненні цілі є значний не реалізований потенціал – відсутність прогресу у розвитку міських електронних онлайн-сервісів.

Завдання виконано.

1.2.2.2

Впровадити електронний документообіг з надання адміністративних послуг

2 півр. 2018 року

Розробка програми електронного документообігу. Пошук механізмів впровадження електронного документообігу.

Заходи не виконані в строк через відсутність фінансових призначень, суб’єктивну неготовність до впровадження електронного документообігу.

 

Внесено зміни до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки

1.2.2.3

Впровадити систему надання адміністративних послуг в електронній формі через мережу Internet

2 півр. 2018 року

Забезпечено можливість отримання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування з використанням мережі Інтернет (в т. ч. через загальноміські системи).

Проведено роз’яснювальну роботу серед населення.

Напрям 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.3 Удосконалити систему маркетингу міста

Операційна ціль 1.3.1 Формування бренду міста

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.3.1.1

Розробити концепцію брендбуку міста та технічне завдання

4 кв. 2018 р

Не виконано

Питання про 1.3.1 Формування бренду міста відповідає операційної цілі «1.3.1. Формування бренду міста» отримало 3,62 бали, що знов є одною з найкращих оцінок. При тому, що знов більше 23% опитаних визнали, що не знають про що йдеться, тобто «що таке бренд міста», майже 65% відмітили зміни, 15,25% – значні зміни.

Експерти висловлюють сумнів щодо обґрунтованості збереження за завданням по формуванню бренду міста статусу операційної цілі.

 

Не зважаючи на перенесення в 2018 році термінів реалізації заходів, змін так і не відбулось.

Недосягнення операційної цілі пояснюється неузгодженістю дій її виконавців.

Питання не втратили актуальності, повинні бути виконані, але існує потреба у перенесенні термінів виконання.

1.3.1.2

Вибрати та затвердити брендбук міста на конкурсній основі

4 кв. 2018 р

Не виконано

1.3.1.3

Розробити план маркетингових комунікацій просування міста як індустріального центру та міста високої якості життя

2 півр.2018р.

Не виконано

Напрям 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки

Стратегічна ціль 1.3 Удосконалити систему маркетингу міста

Операційна ціль 1.3.1 Реалізація активної міжнародної маркетингової політики з створення позитивного іміджу міста

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

1.3.2.1

Оновити дизайн сайту міста з урахуванням розробленого брендбуку

4 кв. 2018 року

Не виконано

Відповіді на питання про стан справ із Створення позитивного іміджу міста знов вивели досягнення у просуванні до операційної цілі «1.3.2. Реалізація активної міжнародної маркетингової політики з створення позитивного іміджу міста» зі середнім балом у 3,79 на другу позицію в рейтингу успішності просування до операційних цілей з точки зору мешканців міста.

Висновок експертів про те, що в місті приділяється достатньо багато уваги і ресурсів для формування іміджу міста Коростеня має щорічне підтвердження у оцінці населення.

 

Недосягнення операційної цілі пояснюється неузгодженістю дій її виконавців.

Всі перелічені заходи не втратили актуальності, повинні бути виконані, але існує потреба у перенесенні термінів їх виконання.

 

Для підтримання англомовної версії сайту міста потрібен спеціаліст із вільним володінням англійською мовою.

1.3.2.2

Створити скорочену англомовну версію сайту міста

4 кв. 2018 року

Не виконано

1.3.2.3

Створити «дорожню карту» (концепцію) співпраці з містами – партнерами

2018 рік

Не виконано

1.3.2.4

Скласти календар проведення найбільш важливих міських заходів та забезпечити їх оприлюднення в засобах масової інформації та тематичних інтернет-ресурсах

Щорічно в 4 кварталі

Не виконано

Напрям 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста

Операційна ціль 2.1.1 Реконструкція центральної площі міста на принципах публічно-приватного партнерства

 

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

2.1.1.1

Зареєструвати місто на сайті Skyscrapercity.com та під час підготовки до реконструкції, благоустрою, будівництва центральної площі забезпечити їх публічне обговорення

постійно

Місто Коростень в 2015 році зареєстровано на сайті Skyscrapercity.com.

Сайт є англомовним, що ускладнює роботу з ним та унеможливлює спілкування з учасниками.

Стратегічна ціль «2.1. Покращення візуального іміджу міста» є найбільш доступною до розуміння кожного мешканця міста. Відгуків «не знаю» щодо максимально конкретної оперативної цілі «2.1.1 Реконструкція центральної площі міста» очікувано мало (менше 3%), а відгуків «є суттєві зміни» - 23,5% (більше лише у «1.3.2. Створення позитивного іміджу міста» (24%)).

Даний сайт є дискусійною платформою для обговорення пропозиції щодо архітектурних рішень. Тому звичайна реєстрація без відповідного супроводу не ефективна. Відповідальними виконавцями запропоновано долучити до роботи відділ інформаційно-консультаційного забезпечення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Позитивних результатів виконання даного завдання не має.

2.1.1.2

Розробити базову концепцію розвитку центральної площі

2018 рік

Розроблена базова концепція. Робота продовжується.

Розроблені концепції не були належним чином представлені громадськості та не відбулось їх обговорення.

2.1.1.3

Створити дискусійні майданчиків для залучення громади міста до планування

2018 рік

Не виконано.

 

2.1.1.4

Узагальнити пропозиції від громади та розробити технічне завдання на проєкт, відбір розробника через конкурс

2018 рік

Не виконано.

Відповідно до чинного законодавства процедура проведення конкурсу складна і потребує фінансування.

2.1.1.5

Розробити проєктно-кошторисну документацію та відібрати виконавців

1 кв. 2019 р.

Не виконано.

2.1.1.6

Виконати роботи з реконструкції відповідно до затвердженого проєкту

2 півр.2018 - 2019 рр.

Не виконано.

Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста

Операційна ціль 2.1.2 Реалізація локальних проєктів благоустрою шляхом залучення активної частини громади

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

2.1.2.1

Реконструювати внутрішньоквартальні двори та площі, відібрані за конкурсом

2018 - 2020 роки

Конкурс по відбору внутрішньо квартальних дворів та площ не проводився.

Благоустрій територій відбувається без проведення конкурсу. У 2019 році проводились роботи з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій: вул. Сосновського, 25, 44, 50-52, вул. Мельника, 16, вул. Шолом-Алейхема, 17, вул. Шевченка, 74, 78а. Завершено капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київській.

Питання «2.1.2 Реалізація проєктів благоустрою за участі громади» кожен рік зберігає майже однакове співвідношення у варіантах відповідей. Більшість опитаних не бачать змін, або взагалі «не знають» про проєкти «за участі громади». На думку експертів, причиною тому є відсутність системної співпраці органів самоврядування із громадським активом. Відмежування органів самоврядування від громадських ініціатив (навіть тих, що отримали фінансову підтримку з міського бюджету) приводить до того, що наявні досягнення у реалізації громадських проєктів (в тому числі тих, що реалізовані ОСББ) не мають достатньої популяризації серед мешканців міста. А неспроможність виконавчої влади організувати реалізацію низки громадських проєктів «Бюджету участі» дискредитує ідею, та в значній мірі пояснює оцінку, надану мешканцями рівню співпраці місцевої влади та громади в реалізації проєктів благоустрою.

 

Завдання виконується частково.

2.1.2.2

Під час підготовки до реконструкції, благоустрою, будівництва об’єктів міста забезпечити їх обговорення на сайті Skyscrapercity.com

Постійно

Не виконано.

 

2.1.2.5

Проаналізувати пропозиції з благоустрою, які містяться в Генеральному плані. Створити перелік перспективних проєктів. Розробити проєкти благоустрою в рамках пропозицій Генплану

2017-2020 роки

Не виконано.

 

 

Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.1 Розвиток міської енергетики

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

2.2.1.1

Термомодернізувати 4 об’єкти у бюджетній сфері

2018-2024 рр.

Протягом 2018-2019 років термомодернізовано наступні об’єкти: ДНЗ №3, ЦРД №18, ЗОШ №13 (роботи тривають).

У співпраці з проєктом ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» за допомогою реалізації ЕСКО-механізму в ЦРД №18 встановлено індивідуальний тепловий пункт.

 

Питання про Впровадження заходів економії енергоресурсів, що відповідає операційної цілі «2.2.1. Розвиток міської енергетики» отримало 3,03 бали (2018 - 2,93 бали). На думку експертів, певне підвищення балу може бути пов’язане із масовим обладнанням багатоквартирних будинків домовими лічильниками. Але знов є одним з найбільш не знайомих для мешканців міста (37,21% відповіли «Не знаю»). З точки зору експертів це викликано тим, що в місті, попри наявність в стратегічному плані відповідної операційної цілі, немає загальноміської енергетичної стратегії, спрямованої на зменшення витрат на енергоресурси, як спільного громадського проєкту. Саме відсутність плану модернізації житлового фонду, узгодженого з наявним планом реорганізації системи теплопостачання, приводить до того, що просування до наміченої цілі є очевидним для влади, але є непомітним для мешканців міста.

Термомодернізація будівель потребує дуже значних капіталовкладень, які неможливо забезпечити силами міського бюджету. Тому міською владою ведеться постійний пошук різних механізмів впровадження енергоефективних проєктів.

Одним з таких механізмів в 2019 році стало впровадження ЕСКО. За рахунок ЕСКО-компаній в 2019 році встановлено індивідуальні теплові пункти в ЦРД №18, ЗОШ №1 та №9, міському колегіумі. Економія по сплаті за спожиті енергоресурси за опалювальний період по зазначеним закладам в 2019/2020 опалювальному сезоні склала 636,0 тис.грн.

 

2.2.1.3

Модернізувати 5 котелень та 15 км теплотраси

Щорічно

2-3 кв.

Протягом 2019 року працівниками КП Теплозабезпечення проводились капітальні ремонти та заміна 778 м.п. аварійних ділянок теплових мереж, з них з використанням попередньо-ізольованих труб - 497 м.п.

Підприємством придбано та в котельнях встановлено 4 нових водогрійних котли.

Завдання виконується частково.

2.2.1.4

Оптимізувати мережу котелень

2016-2019 рр.

Не виконано через відсутність фінансування

Напрацьовані пропозиції щодо оптимізації трьох об’єктів теплопостачання - котелень по вул. Каштанова, 1 Травня, Сергія Кемського.

2.2.1.4 а

Вивчити можливість будівництва квартальної котельні на альтернативних видах палива та надання послуг з теплопостачання.

2018 – 2020 рр.

В рамках проєкту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» у 2019 році КП Теплозабезпечення розроблено техніко-економічне обґрунтування для проєктів по 2 котельням:

- вул. Київська, 1-А ТЕО «Будівництво котельні, що використовує як паливо біомасу аграрного походження, для системи централізованого теплопостачання м. Коростень»;

- вул. Горького, 14 ТЕО «Реконструкція котельні централізованого теплопостачання в м. Коростень для використання біомаси аграрного походження».

Завдання виконується.

2.2.1.4 б

Вивчити можливість реалізації об’єктів будівництва альтернативної енергетики

2 півр. 2018 року – І півр. 2019 року

Поблизу заводу МДФ для будівництва сонячної електростанції виділена земельна ділянка площею 125 га.

Завдання виконується.

2.2.1.5

Проводити регулярні просвітницькі заходи з енергозбереження серед населення

Постійно

У 2019 році організовано та проведено: 1 семінар «Комплексний підхід до енергоефективності - нові можливості для бюджетних закладів міста» та 1 круглий стіл «Участь громадськості задля впровадження амбітної кліматичної політики»; 4 тематичні заходи серед учнів та дошкільнят міста (конкурс енергоефективних проєктів, конкурс агітбригад, урок до Дня Землі, Дні сталої енергії); розроблена інформаційно-просвітницька продукція (кишенькові календарі, набори магнітів, екосумки, крафтові пакети).

Просвітницькі заходи проводяться регулярно, основна увага приділяється учнівській молоді. Більшу їх кількість та масштабність забезпечити не можливо через завантаженість енергоменеджера. Інформаційно-консультативна робота в даному напрямку серед з ОСББ та приватними домогосподарствами ведеться також управлінням житлово-комунального господарства із залученням Ресурсного центру підтримки ОСББ.

2.2.1.6

Реалізувати малобюджетні енергоефективні заходи в будівлях бюджетної сфери

2016-2019 рр.

В 2019 році на впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері спрямовано близько 5,1 млн. грн., з яких більше ніж 4 млн. грн. – в освітніх закладах міста (капітальні ремонти систем теплопостачання та водопостачання, покрівель, фасадів, поточні ремонти електромереж, заміна вікон та дверей, встановлення приладів обліку, заміна ламп тощо).

В рамках конкурсу енергоефективних проєктів в ЗОШ №9 реалізовано проєкт «Енергозбереження – наша спільна місія», на який виділено 49 тис. грн. з міського бюджету (встановлені датчики руху, LED-лампи, металопластикові двері, тепловідбивні екрани, змішувачі для умивальників та контейнери для макулатури).

Завдяки щоденному моніторингу споживання енергетичних ресурсів закладами бюджетної сфери із застосуванням Інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ), вчасному реагуванню на аварійні ситуації, ощадному використанню ресурсів, впровадженню малозатратних енергозберігаючих заходів, реалізації енергоефективних проєктів в 2019 році скоротився рівень споживання теплової енергії на 26 %, природного газу у 8 р. (перехід комунальної установи Стадіон «Спартак» на тверде паливо) та холодної води на 6%.

Напрям 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.2 Модернізація системи водопостачання/водовідведення

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

2.2.2.1

Дослідити можливості альтернативних джерел водопостачання міста

2018 рік

Не виконано.

Питання анкети щодо оцінки стану справ у місті з водопостачанням. Зміни системи водопостачання (водовідведення) відповідає операційній цілі Стратегічного плану «2.2.2. Модернізація системи водопостачання/ водовідведення». Середня оцінка – 2,62. Більше половини опитаних щороку відповідають, що «Змін не помітно». Результат опитування показує необхідність якісних змін у забезпечені водою.

 

Зазначені заходи потребують значних капіталовкладень.

2.2.2.2

Розробити проєктно-кошторисну документацію альтернативного водозабору та магістральної гілки водогону

2019-2020 рр.

-

2.2.2.3

Розробити концепцію каналізування міста

2018 рік

Не виконано.

2.2.2.4

Замінити міжквартальні водопровідні мережі

2018-2024 рр.

КП «Водоканал» у 2019 році проведені наступні роботи:

- будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону вул. Заводська – Південна (прокладено 283 м.п. водопроводу);

- капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Григорія Сковороди (141 м.п.);

- капітальний ремонт водопровідної мережі на ділянці по вул. Героїв Чорнобиля – вул. Шевченка (133 м.п.);

- замінено 684 м.п. водопровідних мереж. Кошти міського бюджету – 1076,7 тис.грн.;

кошти КП «Водоканал» - 67,8 тис.грн.

Завдання виконується.

2.2.2.5

Перевести дезінфекцію води з використанням гіпохлориту натрію

2017-2018 рр.

КП «Водоканал» за кошти міського бюджету –
34,9 тис.грн. – проведено кошторисний перерахунок та отримано експертний висновок по проєкту «Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція. Хлораторна №1 та 2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію)» кошторисною вартістю 7036,0 тис.грн.

На сьогоднішній день завдання виконати за рахунок коштів міського бюджету не можливо. Проєкт щороку подається до ДФРР, але безрезультатно.

Напрям 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.3 Підвищення екологічної свідомості населення

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

 

2.2.3.2

Залучити ЗМІ до інформування населення щодо стану довкілля в місті

3 міс.

 

Відповіді на питання про Рівень екологічної свідомості населення виявили одну з найнижчих оцінок з боку мешканців. Тісно пов'язаний з ним Процес поводження з відходами (побутовими, промисловими) (операційна ціль – «2.2.4. Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами») теж отримав низьку оцінку. З точки зору громадських експертів мешканці міста, з одного боку, виявляють підвищену чутливість до питань екологічної безпеки, але з іншого, досить безтурботно ставляться до забруднення навколишнього середовища відходами власної життєдіяльності.

Незважаючи на низьку оцінку громадою даного напрямку, структурними підрозділами виконавчого комітету через місцеві ЗМІ регулярно здійснюється інформування населення з питань, пов’язаних з проблемами довкілля в місті.

 

Завдання виконано.

 

2.2.3.3

Залучити духовно-релігійні установи для формування екологічного мислення населення

6 міс.

В недільних школах, які діють при міських храмах, дітям дошкільного віку на уроках наголошується про важливість збереження довкілля.

 

2.2.3.4

Інтегрувати до викладання природничих наук у середніх школах питань збереження навколишнього середовища

2 роки

В закладах загальної середньої освіти ведеться цілеспрямована робота щодо інтеграції питань збереження навколишнього середовища при викладанні основ природничих наук.

 

Завдання виконано.

 

Напрям 2 Місто високої якості міського середовища

Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста

Операційна ціль 2.2.4 Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами

Номер

Назва завдання

Строки реалізації

Звіт про виконання

2019 рік

Громадський моніторинг

Загальний висновок

2.2.4.1

Закупити новий спецтранспорт для санітарного очищення міста

2015-2017 роки

У 2019 році КВГП за кошти міського бюджету було придбано новий сміттєвоз та 51 контейнер для збору ТПВ (2,3 млн. грн.).

Процес поводження з відходами (побутовими, промисловими) (операційна ціль –«2.2.4. Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами») отримав досить низку оцінку. По цьому питанню, досить конкретному та зрозумілому кожному городянину («не знаю» відповіли 6,7%). Це засвідчує, що мешканці міста досить свідомо дають різко негативну оцінку зі станом поводження з відходами в місті.

 

 

Завдання виконано.

2.2.4.2

Завершити впровадження системи роздільного збору ТПВ з подальшим сортуванням з метою зменшення об’ємів вивозу та поховання відходів

2015-2018 роки

У 2019 році КВГП укладено договір з ТОВ «Командор Вторма» щодо встановлення на полігоні лінії з сортування ТПВ, і на початку 2020 року лінія була встановлена.

Завдання виконано.

2.2.4.3

Довести полігон ТПВ до вимог санітарних норм

2015-2019 роки

В 2019 році заходи з реконструкції полігону твердих побутових відходів не фінансувались. В 4-му кварталі 2018 року за рахунок коштів державного бюджету по програмі фінансування природоохоронних заходів КВГП проводились роботи по реконструкції полігону твердих побутових відходів (24 831,0 тис. грн.)

Завдання виконано частково.

2.2.4.4

Провести обстеження ділянок для виділення землі під кладовище

2018-2019 роки

Генпланом міста ділянкою під кладовище визначена територія в районі траси Київ-Ковель. Дана ділянка обстежена.

КВГП направлено лист до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області щодо виділення земельної ділянки на землях Бехівської сільської ради. До цього часу відповіді не отримано.

Робота в даному напрямку триває.

 

 

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК