Пошук документів

Програма №491 Програма ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки.

Видавник
Коростенська міська рада
Статус
Чинний
Тип документа Програма
Від
23.02.2017

Текст документа

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                         Рішення 11 сесії                                                                                       Коростенської міської ради                                                                                       VІІ скликання                                                                                        від  22.12.2016р.  № 491 
 
 
Програма ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки. 
 
 
І. Загальна характеристика Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки. 
 
1. Ініціатор розроблення Програми 
Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми 
Розпорядження міського голови №256 від 11.11.2016 р. ,,Про розробку міських цільових програм на 2017 рік” 3. Розробник Програми Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 4. Співрозробник Програми Коростенський міський центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді 5. Відповідальний виконавець Програми Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 6. Учасники Програми - Відділ у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради; - Коростенський міський центр соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді; - відділ  освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради; - Коростенська центральна міська лікарня; - управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради; - служба у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради; - відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради; - відділ культури та туризму виконавчого 
комітету Коростенської міської ради; - відділ управління житловим фондом виконавчого комітету Коростенської міської ради; - КМЦФЗН „Спорт для всіх”; - КП „ТО „Коростеньмедіа””; - Коростенський МВП ГУ Національної поліції України в Житомирській області (за згодою); - Коростенське міжрайонне управління Держсанепідслужби у Житомирській області (за згодою); - ВБФ „Оазис життя” (за згодою); - громадські організації (за згодою). 7. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки 7.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових програм) І етап  – 2017 рік,  ІІ етап – 2018 рік,  ІІІ етап – 2019 рік, ІV етап – 2020 рік, V етап – 2021 рік. 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде уточнюватися щороку, під час складання проекту міського бюджету.  
  у тому числі:  9.1. коштів міського бюджету 3385000,0 грн. 9.2. коштів інших джерел - 
 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 
 
Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, зацікавленості в дослідженні загальнолюдських цінностей, залучення її до культурного життя. Проте, не зважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують певні проблеми. Зокрема, погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолано демографічну кризу, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці. 
Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Існує потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.  Натомість, у місті є багато невирішених соціально-демографічних проблем. Відтак, підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини.  Масова однодітність сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень розлучень, збільшення сімей, які не виконують свої обов’язки по утриманню і вихованню дітей, старіння населення поєднуються з високим рівнем смертності та низькою тривалістю життя. Відбувається щорічне зростання кількості зареєстрованих фактів насильства в сім'ї. Крім того, стан здоров`я дітей міста викликає стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, обумовлена впливом різних негативних факторів соціальноекономічного, екологічного, зокрема наслідками аварії на ЧАЕС, та психоемоційного характеру. Так, за даними державної статистики, при щорічному зменшенні кількості дітей віком до 17 років показник рівня їх захворюваності збільшується. Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання. Станом на 01.09.2016р. в м.Коростені на диспансерному обліку перебувають 6055 дітей, що становить понад 50% загальної кількості дітей шкільного віку. Отже, стан інституту сім’ї та соціально-демографічний розвиток характеризуються низкою несприятливих показників,  серед яких: 
 – високий рівень розлучень;  
 – розвиток  альтернативних  форм  сімейних  союзів,  зокрема,  поширення незареєстрованих шлюбів; – висока частка неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків, як правило мати (кожне п’яте домогосподарство з дітьми - це неповна сім’я);  
 – низький рівень народжуваності;  – низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків;  – незадовільний стан здоров’я населення, у тому числі репродуктивного;  – швидке поширення соціально-небезпечних хвороб, насамперед туберкульозу та СНІДу;  – значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Накопичений досвід та нерозв’язані проблеми вимагають на сучасному етапі запровадження Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 20172021 роки удосконалення існуючих напрацювань, визначення на основі становища сімейної, молодіжної, жіночої політики, першочергових завдань щодо підтримки сімей, молодих громадян і дітей та забезпечення відповідних ресурсів для їх вирішення. 
Метою Програми є: ? створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій; ? забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;  ? утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності кожної статі, створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних обов'язків, викорінення ґендерного насильства та подолання ґендерних cтереотипів;  ? здійснення комплексних заходів щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми; ? створення  сприятливих  умов  для  зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей міста шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку; ? збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, особливо дітей пільгових категорій; ? залучення коштів позабюджетних, спонсорських, благодійних та інших джерел, не заборонених законодавством.   
 ІІІ. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. 
 Прийняття Програми дозволить забезпечити співпрацю, відповідно до законодавства, з громадськими і благодійними молодіжними організаціями. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії. Виділення коштів дасть можливість продовжити будівництво житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам. Засобом розв’язання проблем молоді є розширення можливостей та активізація участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності м.Коростеня, сприяння розвитку ділової активності та ініціативи молоді, впровадження здорового способу життя. Здійснюватиметься перенесення акцентів сімейної політики з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї, адресності надання соціальної допомоги. Цей варіант передбачає проведення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, що спрямована на: – відновлення духовності, утвердження моральних цінностей в суспільнополітичному та приватному житті;  – активне просування, всебічну підтримку та захист традиційних сімейних цінностей;  – популяризацію здорового способу життя, створення системи запобігання 
та протидії алкоголізму, тютюнопалінню та інших психоактивних речовин;   – поліпшення умов для виховання та здорового розвитку дітей;  – запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, бездоглядності дітей;  – забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;   – формування відповідального батьківства та материнства;  – формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві;  – вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;  – проведення профілактичних заходів, надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, а саме, реабілітація та соціальна (ре)інтеграція осіб, постраждалих від торгівлі людьми. Крім того, Програма передбачає упродовж 2017-2021 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей. Розв`язання проблем можливе шляхом: ? здійснення міжвідомчої координації органів місцевого самоврядування з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей; ? забезпечення доступності та якості послуг оздоровлення та відпочинку; ? впровадження альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей та молоді. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 
 
ІV. Строки та етапи виконання Програми. 
 
Програма ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки реалізується упродовж щорічних етапів протягом 2017-2021 років. Реалізація Програми протягом щорічних етапів спрямована на покращення становища сімей, жінок, дітей та молоді, а також на організацію відпочинкових змін на базі підпорядкованих навчальних закладів міста та на організацію оздоровлення дітей в стаціонарних оздоровчих закладах, формування бази даних дітей, які потребують відпочинку та оздоровлення. 
 V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 
 Виконання Програми дасть змогу:  – підвищити рівень громадської активності молоді, створити засади для її всебічного розвитку;  – залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;  – створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді 
до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;  – забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації підприємницьких та творчих ініціатив;  – покращити стан загального та репродуктивного здоров’я населення, збільшити кількість сімей, в яких виховується двоє та більше дітей, знизити рівень розлучень;  – мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості і насильства;   – знизити рівень соціального сирітства серед дітей;  – залучити громади до допомоги сім’ям, дітям та молоді;  – підвищити рівень обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у традиційному розподілі ґендерних ролей;  – викорінити зовнішню рекламу, що принижує або ображає особистість за статевою ознакою;  – підвищити ефективність діяльності, взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми;  – підвищити поінформованість населення щодо шляхів убезпечення від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;  – вжити заходів щодо захисту та надання допомоги особам, постраждалим від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб; – збільшити  кількість  дітей, охоплених організованими  формами  відпочинку  та  оздоровлення; – постійно оновлювати банк даних дітей пільгових категорій, зокрема тих, які потребують оздоровлення та відпочинку. Ресурсне забезпечення та показники продукту Програми наведені в додатку 1 та додатку 2. 
 
VI. Напрями діяльності та заходи Програми. 
 
Напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 3. 
 VIІ. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми. 
 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань відповідальним виконавцем та учасниками Програми.  Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та відділом у справах сім'ї, молоді фізичної культури та спорту. Виконавці Програми щорічно, до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають відповідальному виконавцеві інформацію про стан та результати виконання заходів Програми. 
Після закінчення терміну реалізації кожного етапу та Програми в цілому, відповідальний виконавець у місячний термін подає управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради підсумковий звіт про виконання Програми. 
 VІІІ. Очікувані результати виконання Програми. 
 
Виконання Програми сприятиме: - піднесенню патріотизму та громадянської свідомості молоді; - формуванню системної молодіжної інформаційної політики; - зниженню рівня правопорушень серед молоді засобом залучення молоді до участі у громадській діяльності; - підвищенню рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот внаслідок формування осередків громадянського суспільства: молодіжної ради, тощо; - збільшенню сімей, позитивно налаштованих на  підвищення престижу сімейних відносин; - зміцненню духовного та фізичного здоров’я в сім’ях; налагодженню позитивних відносин між дітьми та батьками, підвищенню почуття відповідальності у дітей за долю літніх батьків, підвищення престижу родини, в якій живуть кілька поколінь; - підвищенню рівня правової культури мешканців міста, зокрема в питаннях поваги до прав та свобод людини, відповідальності за власне життя; - створенню сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді та дорослого населення до збереження власного здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками; - збільшенню чисельності молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя; - збільшенню чисельності молоді, яка відвідуватиме позашкільні навчальні заклади, спортивні, та інші заклади і установи, що мають на меті забезпечення виховання та проведення змістовного й активного дозвілля молоді; - збільшенню кількості дітей, особливо пільгових категорій, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку. 
 
 
 
   Секретар міської ради                                                                    В. Вигівський 
Додаток 1 до Програми „Молодь і родина  міста Коростеня” на 2017-2021 роки 
 
Ресурсне забезпечення Програми ,,Молодь  і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки 
 
Етапи виконання Програми І ІІ ІІІ ІV   V  
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 
2017 рік (тис. грн.) 
2018 рік (тис. грн.) 
2019 рік (тис. грн.) 
2020 рік (тис. грн.) 
2021 рік (тис. грн.) 
 
Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.) 
1 2 3 4 5 6 7 Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 590,0 615,0 665,0 750,0 765,0 3385,0 державний бюджет - - - - - - міський бюджет 590,0 655,0 665,0 750,0 765,0 3385,0 кошти небюджетних джерел - - - - - - 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                        В. Вигівський 
Додаток 2 до Програми „Молодь і родина  міста Коростеня” на 2017-2021 роки 
 
Показники продукту Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки І етап ІІ етап № з/п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми 2017 рік 2018 рік ІІІ етап 2019 рік ІV етап 2020 рік  V етап 2021 рік Всього витрат на виконання Програми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І  Показники продукту Програми 1. Кількість проведених заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та формування здорового способу життя Одиниць 159 162 165 168 171 174  2. Кількість дітей, направлених на оздоровлення та відпочинок Осіб 1673 1712 1778 1844 1910 1976  3. Кількість закладів відпочинку з денним перебуванням Одиниць 0 13 13 13 13 13  ІІ Показники ефективності Програми 1. Середні витрати на один захід грн. 7857 
 7857 7857 7857 7857 7857  2. Питома вага дітейсиріт та позбавлених батьківського піклування, % 58 59 60 61 62 63  
охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, від  загальної кількості дітей цієї категорії 3. Питома вага дітейінвалідів, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, від загальної кількості дітей цієї категорії 
% 12,1 13 14 15 16 17  
4. Питома вага дітей з багатодітних сімей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, від загальної кількості дітей цієї категорії 
% 12,1 13 14 15 16 17  
5. Питома вага дітей із сімей учасників АТО, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, від загальної кількості дітей цієї категорії 
% 31 32 33 34 35 36  
ІІІ Показники якості Програми 1. Кількість зареєстрованих повідомлень щодо вчинення насильства в сім`ї Одиниць 108 100 95 90 85 80  
2. Кількість багатодітних сімей 
Сімей 525 530 535 540 545 550  
3. Кількість виданих посвідчень батьків та дитини з багатодітної родини 
Одиниць 1844 2000 2050 2100 2150 2200  
4. % охоплення кількості сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах і знаходяться під супроводом, заходами програми 
% 100 100 100 100 100 100  
5. % охоплення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників і знаходяться під супроводом,  заходами програми 
% 100 100 100 100 100 100  
6. Питома вага дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку, віком 7 - 16 років 
% 25,4 26 27 28 29 30  
 
Секретар міської ради                                                                                                                                        В. Вигівський 
Додаток 3 до Програми „Молодь і родина  міста Коростеня” на 2017-2021 роки 
 
Напрями діяльності та заходи Програми ,,Молодь і родина міста Коростеня” на 2017-2021 роки 
 
Орієнтовні обсяги фінансування  (вартість), тис. грн.,  у тому числі 
 І етап  (2017 рік) ІІ етап  (2018 рік) ІІІ етап  (2019 рік) ІV етап  (2020 рік) 
№ з/п 
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 
Перелік заходів Програми 
Строк виконання заходу 
Виконавці 
Джерела фінансування 
V етап  (2021 рік) 
Очікуваний результат 
1. Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді. 
1.1. Створення умов для самовдосконалення та підтримка підприємницьких ініціатив молоді 
Реалізація заходів з правової освіти молоді 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ місцевого економічного розвитку, відділ освіти 
 
Міський бюджет 
0 Формування правової культури молоді 

 
 Проведення міських та участь молоді в обласних заходах на правову тематику 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ місцевого економічного розвитку 
Міський бюджет 
0 Надання правових знань молоді 
1.2. Підтримка підприємницьких ініціатив молоді 
Проведення міського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ місцевого економічного розвитку, Коростенський міський центр зайнятості (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Розвиток у молоді навичок підприємни цької діяльності, набуття досвіду написання бізнеспланів 
 
 Проведення ярмарків вакансій та ярмарків професій 
2017-2021 р.р. Коростенський міський центр зайнятості (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Забезпечення профорієнтації молоді 
2. Житлове кредитування молоді. 
2.1. Сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування   
Надання інформації про оформлення довгострокових кредитів молодим сім’ям для будівництва житла 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ управління житловим фондом 
Міський бюджет 
0 Забезпечення інформування молоді щодо отримання кредиту на будівництво та придбання житла 
  Активна співпраця з Житомирським 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, 
Міський бюджет 
0 Розвиток  молодіжно
регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" 
фізичної культури та спорту, відділ управління житловим фондом 
го житлового кредитування 
2.2. Інформаційне забезпечення щодо пільгового кредитування   
Організація та проведення семінарів, круглих столів, тощо. 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ управління житловим фондом 
Міський бюджет 
0 Забезпечення інформування молоді щодо пільгового кредитування 
3. Формування здорового способу життя. 
3.1. Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я 
Розповсюдження інформаційних буклетів, методичної літератури, плакатів, відеороликів з питань пропаганди здорового способу життя 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Інформування молоді щодо здорового способу життя 
  Проведення соціологічного опитування щодо здорового способу життя (до всесвітнього Дня здоров`я) 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
25,0, в т.ч.: 2017 р. – 5,0, 2018 р. – 5,0, 2019 р. – 5,0, 2020 р. – 5,0, 2021 р. – 5,0. 
Визначення проблем щодо формування здорового способу життя у молодіжному середовищі 
  Анкетування до Дня молоді 2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
25,0, в т.ч.: 2017 р. – 5,0, 2018 р. – 5,0, 2019 р. – 5,0, 
Визначення проблем молоді та ставлення 
2020 р. – 5,0, 2021 р. – 5,0. 
до здорового способу життя 
  Організація навчання учнівської молоді засадам здорового способу життя через „лекторії здоров’я” 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Пропагуван ня здорового способу життя 
  Забезпечення проведення освітньо-виховних та просвітницьких кампаній 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Формування покоління молодих людей, що відповідально ставляться до стану свого здоров`я 
  Надання медичних, оздоровчих та психологічних послуг для молоді через мережу „телефонів довіри”, клінік, дружніх до молоді 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ, Клініка, дружня до молоді 
Міський бюджет 
0 Зменшення витрат бюджетних коштів на лікування запущених випадків соціальнонебезпечних захворювань, впроваджен ня сучасних підходів надання медикосоціальної 
допомоги дітям та молоді 
3.2. Проведення конкурсів, що спрямовані на формування здорового способу життя молоді 
Проведення заходів, акцій „Життя без шкідливих звичок” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Формування здорового способу життя молоді та поінформованість щодо шкідливості вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління 
  Проведення молодіжних акцій до Всесвітнього дня здоров’я 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Залучення молоді до здорового способу життя 
  Проведення міського та участь в обласному святі „Тато, мама і я – спортивна сім’я” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦФЗН „Спорт для всіх” 
Міський бюджет 
0 Залучення сімей до здорового способу життя 
3.3. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом 
Покращення матеріальної бази спортивних споруд 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦФЗН „Спорт для всіх” 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною культурою   Збільшення кількості послуг, 2017-2021 р.р. Відділ у справах Міський 0 Задоволення 
які надаються спортивними закладами та клубами  
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦФЗН „Спорт для всіх”, відділ освіти 
бюджет потреб усіх верств населення щодо занять фізичною культурою та спортом 
3.4. Забезпечення профілактики  поширення негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі 
Проведення профілактичних акцій з нагоди: 
- Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу (охоплюється більше 270 осіб); - Дня відмови від куріння(охоплюється близько 300 осіб); - Всесвітнього дня боротьби з наркоманією(охоплюється близько 120 осіб); - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (охоплюється близько 400 осіб). 
Проведення тренінгів, бесід для неповнолітніх та молоді,які мають проблеми з законом. 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
25,0, в т.ч.: 2017 р. – 5,0, 2018 р. – 5,0, 2019 р. – 5,0, 2020 р. – 5,0, 2021 р. – 5,0. 
Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітниць ких програм з формування здорового способу, профілактики наркоманії,а лкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу та інших соціальнонебезпечних хвороб. 
  Сприяння розвитку волонтерського руху у навчальних закладах  
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ 
Міський бюджет 
0 Залучення молоді до волонтерської роботи 
освіти, КМЦСССДМ 
3.5. Співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями, спрямована на запобігання поширенню негативних явищ в молодіжному середовищі 
Сприяти реабілітації молоді, залежної від алкоголю, наркотичних речовин та різнопланова допомога ВІЛінфікованим особам 
2017-2021 р.р. ВБФ „Оазис життя” (за згодою), відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
 
Міський бюджет 
50,0, в т.ч.: 2017 р. – 10,0, 2018 р. – 10,0, 2019 р. – 10,0, 2020 р. – 10,0, 2021 р. – 10,0. 
Реабілітація молоді, залежної від алкоголю, наркотичних речовин 
4. Культурно-духовний, інтелектуальний розвиток. 
4.1. Організація змістовного дозвілля 
Проведення святкових заходів з нагоди Дня молоді 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ культури і туризму, відділ освіти, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
100,0, в т.ч.: 2017 р. – 20,0, 2018 р. – 20,0, 2019 р. – 20,0, 2020 р. – 20,0, 2021 р. – 20,0. 
Організація змістовного дозвілля мешканців, підтримка творчо обдарованої молоді 
   Проведення заходів для дітей з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, до Дня захисту дітей (проведення ігротек, вікторин, конкурсів, малюнок на асфальті) 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
25,0, в т.ч.: 2017 р. – 5,0, 2018 р. – 5,0, 2019 р. – 5,0, 2020 р. – 5,0, 2021 р. – 5,0. 
Забезпечення соціального захисту дітей, організація змістовного дозвілля дітей. Збільшення кола друзів та сприяння у вмінні будувати дружні 
стосунки з однолітками 
   Участь в обласному конкурсі „Звичайне диво” 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Підтримка творчо обдарованих дітей 
   Організація та проведення міського свята до Дня святого Миколая 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Забезпечення соціального захисту дітей 
   Проведення міського конкурсу та участь в обласному етапі творчого конкурсу для дітей з функціональними обмеженнями „Повір у себе і в тебе повірять інші” 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
0 Підтримка дітей, які мають функціональні обмеження 
   Проведення молодіжних заходів до державних свят 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ, відділ культури та туризму 
Міський бюджет 
0 Підтримка творчо обдарованої молоді 
   Проведення святкових заходів до Дня матері та міжнародного Дня сім`ї (для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу м.Коростеня) 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
25,0, в т.ч.: 2017 р. – 5,0, 2018 р. – 5,0, 2019 р. – 5,0, 2020 р. – 5,0, 2021 р. – 5,0. 
Утвердження духовності, розвиток моральносімейних цінностей 
   Участь в обласному конкурсі-фестивалі „Щасливі долоні” 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей 
Міський бюджет 
0 Підтримка творчо обдарованих дітей 
4.2. Патріотичне виховання молоді 
Підтримка діяльності учнівських волонтерських загонів, військовопатріотичних об’єднань 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Виховання у молоді патріотизму та історичної пам`яті, поваги до історії народу 
   Проведення лекцій, бесід, круглих столів, змагань, спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Виховання у молоді патріотизму та історичної пам`яті, поваги до історії народу 
  Організація  та забезпечення участі учнівської молоді у військово-спортивних зборах-конкурсах „Зорниця” і „Котигорошко” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Залучення молоді до здорового способу життя, виховання у молоді патріотизму 
4.3. Підтримка обдарованої молоді 
Надання фінансової підтримки для участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, форумах, конкурсах, турнірах, змаганнях тощо 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Стимулюва ння молоді до перемог у всеукраїнсь ких та міжнародни х конкурсах, підтримка обдарованої 
молоді 
5. Підтримка молодіжних ініціатив. 
5.1. Співпраця з громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики 
Надання організаційної підтримки для реалізації проектів молодіжних громадських організацій 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
40,0, в т.ч.: 2018 р. – 10,0, 2019 р. – 10,0, 2020 р. – 10,0, 2021 р. – 10,0. 
Залучення молодіжних громадських організацій до реалізації молодіжної політики в м.Коростені 
5.2. Залучення молоді до громадської активності та співпраці з органами виконавчої влади 
Проведення засідань за круглим столом, нарад з питань молодіжної політики, розвитку дитячого самоврядування 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Реалізація молоддю та органами виконавчої влади партнерських проектів 
6. Зміцнення інституту сім’ї. 
6.1. Раннє виявлення, облік  та соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах   
Проведення заходів по виявленню та інспектуванню сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснення  соціального супроводу сімей, матерів, які мають намір відмовитись від новонародженої дитини 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ, Коростенська ЦМЛ 
Міський бюджет 
0 Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення відмов від новонароджених дітей в пологових відділеннях 6.2. Запобігання Організація 2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ, Міський 0 Соціальний 
ранньому соціальному сирітству дітей, підготовка дітей та молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства 
роботи консультаційного пункту на базі Коростенської ЦМЛ з питань відповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству  
КМЦСССДМ бюджет захист сімей з дітьми 
6.3. Надання соціальних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх соціалізації та підготовки до самостійного життя 
Забезпечення надання соціальних послуг 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
0 Допомога у набутті дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, знань та навичок, необхідних для їх соціальної адаптації після закінчення інтернатного закладу 
6.4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка 
Проведення інформаційної кампанії „Візьміть дитину у родину” 
 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Залучення потенційних кандидатів у прийомні батьки, батькивихователі 
та піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї)   Ведення банку даних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Залучення потенційних кандидатів у прийомні батьки, батькивихователі 
   Здійснення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей 
2017-2021 р.р. Служба у справах дітей, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Стовідсоткове охоплення соціальним супроводом прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 
   Організація та проведення навчань з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання 
7. Соціальна підтримка багатодітних сімей. 
7.1. Надання соціальних послуг з вирішення проблемних питань 
Проведення акцій „Подаруй дитині свято”, „Милосердя” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей 
Міський бюджет 
0 Надання допомоги сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах 
7.2. Залучення дітей до культурномистецьких заходів 
Проведення конкурсу „Таланти багатодітної родини” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Утвердження духовності, розвиток моральносімейних цінностей 
7.3. Надання допомоги багатодітним родинам 
Забезпечення супроводу багатодітних родин, які перебувають у складних життєвих обставинах 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
0 Забезпечення соціального патронажу багатодітних сімей 
   Ведення Єдиного обліку багатодітних сімей 
  
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Надання соціальної допомоги сім`ям 
  Виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
70,0, в т.ч.: 2017 р. – 35,0, 2020 р. – 35,0. 
Забезпечення дотримання прав членів багатодітних сімей 
7.4. Пропаганда сімейних цінностей, вшанування багатодітних матерів 
Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї, новорічних та різдвяних свят 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Утвердження духовності, розвиток моральносімейних 
цінностей 
   Організація святкового вручення посвідчень та нагрудних знаків „Матигероїня”, посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, відділ культури та туризму 
Міський бюджет 
0 Відзначення багатодітних сімей 
7.5. Поліпшення побутових умов багатодітних сімей 
Сприяння виділенню коштів для надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, УПСЗН 
Міський бюджет 
0 Соціальний захист багатодітних сімей 
8. Попередження насильства в сім’ї. 
8.1. Організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження насильства в сім’ї 
Проведення освітньої акції в навчальних закладах „Світ без насильства” 
 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Надання комплексних знань про явище насильства в сім`ї, шляхи його подолання 
   Проведення тематичних семінарів, тренінгів, круглих столів, лекційних занять для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, широкого  загалу різних категорій населення з питань попередження насильства в сім’ї 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Надання практичних навичок, необхідних для роботи з жертвами насильства в сім`ї та кривдниками 
8.2. Організація практичної роботи з жертвами насильства та з 
Організація діяльності мультидисциплінарної групи для роботи з агресорами та жертвами насильства в сім’ї 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ 
Міський бюджет 
0 Створення  закладу по роботі з кривдника
кривдниками освіти, КМЦСССДМ, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою) 
ми та жертвами насильства в сім`ї 
8.3. Популяризація ідей ненасильницької поведінки, толерантного поводження та сімейних цінностей у сучасному суспільстві 
Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства” 
 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Залучення широкого загалу до питання протидії насильству в сім`ї, підвищення рівня демократич ної самосвідомо сті різних верств населення 
   Проведення заходів у рамках національної кампанії „Стоп насильство!” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, КМЦСССДМ, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Поширення ідей ненасильни цького способу життя в суспільстві 
   Проведення тематичних конкурсів малюнків, фоторобіт, соціальної реклами 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти, 
Міський бюджет 
0 Поширення ідей толерантної суспільної поведінки 
КМЦСССДМ, служба у справах дітей 
та розвиток творчих здібностей різних верств населення 
9. Забезпечення гендерної рівності. 
9.1. Організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
Проведення тематичних семінарів, тренінгів, круглих столів, лекційних занять, відео лекторіїв 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Надання комплексних знань про гендерну рівність, шляхи її досягнення, формування засад демократичного співіснувавння в соціумі 
   Розповсюдження методичних рекомендацій, тематичних брошур, буклетів 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ 
Міський бюджет 
0 Поширення серед соціальних партнерів методичних розробок 
9.2. Популяризація ідей гендерної рівності у сучасному суспільстві 
Проведення заходів з  нагоди Дня батька 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Привернення уваги до питання відповідального батьківства 
   Проведення тижня правових знань 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, 
Міський бюджет 
0 Підвищення рівня 
фізичної культури та спорту, відділ освіти 
правової культури різних категорій населення з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім`ї, протидії торгівлі людьми 
   Проведення тематичних конкурсів малюнків, фоторобіт  
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Залучення широкого загалу населення до впроваджуння гендерних підходів, розвиток творчого потенціалу різних категорій населення 
9.3. Висвітлення теми гендерної рівності у ЗМІ 
Розповсюдження тематичної соціальної реклами, створення тематичних інформаційних матеріалів у місцевих ЗМІ 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КП „Коростеньмедіа” 
Міський бюджет 
0 Поширення ідей толерантності, ненасиль
  ницької поведінки серед широкого загалу населення 10. Протидія торгівлі людьми. 
10.1. Організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми 
Тематичні семінари, тренінги, круглі столи, лекційні заняття 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, відділ освіти, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП(за згодою) 
Міський бюджет 
0 Надання комплексних знань про явище торгівлі людьми та протидію їй 
10.2. Популяризація ідей безпечної поведінки при працевлаштуванні, зокрема при виїзді за кордон, безпечної поведінки в інтернет-мережі 
Тематичні конкурси малюнків, фоторобіт 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, КМЦСССДМ, відділ освіти, служба у справах дітей, Коростенський ВП ГУНП (за згодою), Коростенський міський центр зайнятості (за згодою) 
Міський бюджет 
0 Поширення серед широких верств населення знань про явище торгівлі людьми, шляхи його подолання 
11. Оздоровлення та відпочинок дітей. 
11.1. Організаційні заходи 
Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією 
2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ Міський бюджет 
0 Підготовка дітей м.Коростеня до оздоровлення та 
відпочинку 
  Забезпечувати  супровід  медичними  працівниками та особами, які мають досвід роботи з дітьми,  організованих  груп  дітей  до  місць  відпочинку  і  у  зворотному  напрямку 
2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ, відділ освіти 
Міський бюджет 
0 Забезпечення перевезення груп дітей на оздоровлення та відпочинок 
  Сприяти залученню підприємств, установ і організацій, благодійних та релігійних організацій до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей 
2017-2021 р.р. Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку 
  Продовжити  практику  оздоровлення  дітей-сиріт, дітей  позбавлених  батьківського піклування, дітей  з  багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, які  постраждали  внаслідок  аварії  на Чорнобильській  АЕС, обдарованих  дітей, дітей внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій,   дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків на  базі  УДЦ „Молода гвардія” 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей, забезпечених послугами оздоровлення в УДЦ „Молода гвардія” та МДЦ „Артек” 
та МДЦ „Артек” за рахунок  коштів  державного бюджету та коштів батьків   Здійснювати  оздоровлення  дітей  за  кордоном,  згідно  Положення  про  порядок  організації  направлення  дітей  на  оздоровлення  за  кордон (постанова  КМУ  від  2 березня  1998 року № 263). Організаторам  оздоровлення  за  кордоном, незалежно  від  форм  власності, погоджувати  списки  дітей  та  подавати  звіти відділу  у справах  сім’ї ,  молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, громадські організації (за згодою) 
 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку 
  Постійно оновлювати банк даних дітей пільгових категорій, зокрема тих, які потребують оздоровлення та відпочинку 
2017-2021 р.р. Відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку 
  Забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур, закупівлі послуг із оздоровлення та відпочинку дітей 
2017-2021 р.р. Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 
Міський бюджет 
3000,0, в т.ч.: 2017 р. –500,0, 2018 р. –550,0, 2019 р. –600,0, 2020 р. –650,0, 2021 р. –700,0. 
Збільшення кількості дітей, забезпечених послугами оздоровлення та 
відпочинку 
  Забезпечувати в першочерговому порядку оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій 
2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ, відділ у справах сім’ї, молоді,  фізичної культури та спорту, відділ  освіти, управління праці та соціального захисту населення 
Міський бюджет 
0 Збільшення кількості дітей пільгових категорій, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку 
11.2. Організація відпочинкової зміни на базі підпорядкованих навчальних закладів міста 
Щорічно створювати  на  базі  загальноосвітніх  шкіл міста пришкільні табори з денним перебуванням дітей 
2017-2021 р.р. Відділ  освіти 
 
Міський бюджет 
0 Забезпечення організованого відпочинку дітей в літній період 
  Вживати заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням, підвищення відповідальності керівників, вихователів та інших працівників за життя і здоров’я дітей, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам 
2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ, відділ  освіти, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ з питань цивільного захисту 
 
Міський бюджет 

Створення умов для безпечного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
  Здійснювати державний санітарно-гігієнічний, протипожежний, 
2017-2021 р.р. Відділ з питань цивільного захисту, Коростенське 
Міський бюджет 
0 Створення умов для безпечного 
протиепідеміологічний нагляд за станом дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням і якістю питної води в них 
міжрайонне управління Держсанепідслужби у Житомирській області (за згодою) 
перебування дітей у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
  Сприяти організації у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням змістовного дозвілля, проведення культурномасових, фізкультурноспортивних заходів тощо 
2017-2021 р.р. Відділ  освіти, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Організація у дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням змістовного дозвілля для дітей 
  Залучати молодіжні громадські організації до участі в патріотичновиховній, культурнопросвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з дітьми в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
2017-2021 р.р. Відділ  освіти, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
Міський бюджет 
0 Забезпечення змістовного дозвілля дітей, які перебувають в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
  Впроваджувати у систему роботи дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням проведення заходів щодо формування 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ, відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
 
Міський бюджет 
0 Формування здорового способу життя дітей та підлітків 
здорового способу життя дітей та підлітків   Організувати під час літніх канікул роботу мобільних консультативних пунктів з метою попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та проведення профілактичної роботи в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
2017-2021 р.р. КМЦСССДМ Міський бюджет 
0 Попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та проведення профілактичної роботи в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням 
  Забезпечити безкоштовне надання медичних послуг дітям, які перебувають в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням   
2017-2021 р.р. Коростенська ЦМЛ Міський бюджет 
0 Збереження здоров`я дітей, які перебувають в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням   
       Секретар міської ради                                                                                                                                        В. Вигівський